Meest gestelde vragen

Betaling:

  • voor de sessie doorgaat
  • via overschrijving of instant betaling

Ter attentie van:

  • Let’s Connect Consulting

Het rekeningnummer is:

  • IBAN: BE90 3631 9044 9032
  • BIC: BBRU BEBB

Te vermelden in de mededeling:

  • uw naam
  • sessie die u heeft geboekt

We hebben er alle begrip voor dat een sessie door omstandigheden niet kan plaatsvinden. 

Na het telefonisch, mondeling of online reserveren van een afspraak voor dienstverlening ontvangt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de reservatie.

Betaling voor de verleende diensten gebeurt per overschrijving, hetzij per instant overschrijving (of Payconiq) na het ontvangen van een factuur met daarin alle betalingsgegevens. Een coachingstraject wordt volledig vooraf betaald.

Indien de klant door overmacht de afspraak niet kan nakomen kan de klant de sessie verplaatsen naar een ander tijdstip.

Afspraken kunnen ten laatste 24u vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon.

SMS komt niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annulaties.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant of betrokkenheid bij een verkeersongeval.

Per coachingstraject kan de klant maximum 1 afspraak kosteloos wijzigen. Elk daarop volgende wijziging wordt aangerekend.

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid.

VOF Let’s Connect Consulting houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht.

De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld.

VOF Let’s Connect Consulting zal andere data aanbieden.

De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coachingstraject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus of het coaching-traject verschuldigd.

Wanneer VOF Let’s Connect Consulting overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching eventueel voortijdig beëindigd. De klant heeft recht in dit geval recht op een terugbetaling van de nog niet voltooide sessies.

Met dank voor uw begrip.