Het gebeurt dat je een plan hebt, doch dat je op de duur van de rode draad afwijkt.
Afdrijven van jouw doel is tijdverlies en daarnaast energieverlies.
Blijf bij de les, behoud focus op jouw doel.
Je wil toch zo snel mogelijk jouw doel bereiken?
Follow-up duwt en stuurt je steeds in de goeie richting.
Door kort op de bal te spelen is dit een unieke manier om jouw momentum te behouden. 

prijs followup

Wat je in deze module krijgt:

  • blijf door follow-up bij jouw plan of de lijn die je uitstippelt
  • update jouw plan en sprong voorwaarts adhv. jouw ervaringen
  • behou het momentum door input van jouw coach
  • deze back-up geeft je blijvende steun in de rug