We willen toch allemaal gelukkiger en gezonder leven? 
Al te vaak komt het negatieve des levens in het spel en verliezen we positieve dingen uit het oog.
Samen gaan we na wat een verrijkend leven betekent.
En hoe je bepaalde levensdomeinen positief oplossingsgericht tegemoet kan treden.

Hierbij hanteren we een framework wat geworteld is in de positieve psychologie.
Zaken die wetenschappelijk bewezen zijn en die ontzettend toegankelijk zijn voor iedereen. 

Zo zijn er volgende voordelen verbonden aan deze methode:

  • jouw uitdagingen zien vanuit een gans nieuw perspectief
  • oplossingsgericht dingen benaderen
  • jouw eigen sterke krachten vinden en die benutten
  • op die krachten bouw je verder en verder, om zo open te bloeien
  • merkbare verbeteringen op vlak van emoties en relaties
  • algemeen kan je er van uitgaan dat je welzijn een fikse upgrade krijgt
  • dat je een meer gebalanceerd leven verkrijgt 
  • meer voldoening en een gelukzalig gevoel in allerlei levensdomeinen