Binnen een organisatie helpen we een ondersteunend werkklimaat creëren.
Hierbij putten we uit methodieken van de positieve psychologie waarbij het optimaal menselijk functioneren werd bestudeerd binnen de werkcontext. 
Het bouwen en opbouwen van psychologisch kapitaal is de rode draad om leden binnen een organisatie zich te laten ontwikkelen. 
Innovatieve werkomgevingen zetten volop in op deze methodiek. 


Onderzoek stelde vast:

 • minder werkverzuim
 • minder cynisme bij werknemers
 • lagere intenties om te veranderen van job
 • hogere werktevredenheid
 • meer inzet en toewijding in de werkomgeving
 • beter gedrag binnen de organisatie
 • meer productiviteit
 • werknemers kunnen zich beter aanpassen bij gewijzigde werkomstandigheden
 • potentieel van de werknemer wordt beter benut
 • bij oplossen van problemen leggen werknemers meer creativiteit aan de dag
 • minder stress binnen de werkomgeving
 • algemeen verbeterde prestaties door de werknemers
 • last but not least… deze methodieken leiden tot een ROI voor de organisatie