Positieve psychologie is zoals het aangeeft, een stroming binnen de psychologie waarbij het positieve wordt benadrukt. 
Echter, het veld is veel breder dan wat deze benaming laat uitschijnen. 
Reguliere psychologie wordt vooral ingezet om aan symptoomreductie te doen.
Mensen worden op een schaal van -10 tot 0, naar een stabiele 0 gebracht.
Positieve psychologie richt zich naar de andere kant van het spectrum.
Dat richt zich naar positieve waarden, naar de schaal van 0 tot +10.
Het doel is op te schuiven in deze positieve waardenschaal naar +1, +2 tot zelfs +10. 

Optimaal functioneren heeft volle aandacht.
Dit leidt tot het ervaren van meer geluk, meer voldoening en meer betekenis vinden in het leven.
Openbloeien tot wie je werkelijk bent, en wie je werkelijk wil zijn.

Aan de basis hiervan ligt ondermeer het nagaan welke sterktes (VIA character strengths) je hebt.
Hierop kan je bouwen en daardoor kan je evolueren op velerlei vlakken.
Door je eigen krachten verder te ontwikkelen, merk je op diverse vlakken een grote kruisbestuiving. 

In het heden ervaar je meer flow en geluk.
En naar de toekomst toe cultiveer je hoop en optimisme.
Naar deze waarden en ervaringen werd onderzoek gedaan en deze bleken significant te zijn.

Zowel op individueel niveau als op groepsniveau zijn positieve effecten merkbaar. 

Positieve psychologie past ontzettend goed bij coaching.
Als mensen op zoek gaan naar coaching, wil men een verbetering van welzijn en een gevoel van geluk terugvinden.
Laat dit nu drijfveren zijn van de positieve psychologie.
Tevens bestaat voldoende wetenschappelijk bewijs betreffende het nut en realisaties van diverse technieken en methodieken. 
Technieken en strategieën die coaches aanwenden om cliënten te begeleiden op hun pad naar meer welzijn, voldoening en betekenis in hun leven.